MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Fotky z naších stavebných prác u rozdelene v týchto ponukách:

Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Fotoalbum Bungalow - hrubá stavba , v realizácii

Začiatok 13.5.2016, koniec 20.8.2016. Hrubá Borša.
Práce zahŕňali :

Výkopy, debnenie, betonáž základových pásov, ležatá kanalizácia, uzemňovací pás s tým spojená aj betonáž základovej dosky, izolácie proti vlhkosti, murovanie obvodu – Ytong  450mm.
Ďalej nasledovalo murovanie vnútorných priečok, debnenie a betonáž venca, dodávka krovu + montáž a nakoniec klampiarske práce.

2017 – Izolácia proti vode a vlhkosti, konštrukcia podhľadov pomocou osb dosiek,  tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieť, pn, fasádna stierka.

© MR-STAVsk 2021