MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Kategórie
Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Kategória: Rekonštrukcie, zateplenie

Rekonštrukcia rodinného domu
1

Začiatok 11.4.2016 , koniec 10.8. 2016  Ivanka pri Dunaji, Sládkovičova ulica.

Práce zahŕňali :
Rodinný dom: Demontáž starých podhľadov, demontáž okna, dverí. Neskôr sa zateplili podhlady PSE, lepiaca zmes,armovacia siet, pn, fasadna farba, dalej sa maloval celý dom,čiastočne obkladal kamenom, dvere,sokel,steny, vstup, schody.

Garáž:Zateplemie podhladov PSE, lepiaca zmes,armovacia siet, pn, fasadna farba, obklad vpredu, sokel garáže a nakoniec montáž obrubníkov a zámkovej dlažby,podrezávanie proti vlhkosti.

Záhradný domček: Demontáž starých podhľadov, zateplemie podhladov PSE, lepiaca zmes,armovacia siet, pn, fasadna farba. Neskor to bol trativod, obloženie kamenom okolo dveri, sokla a chodník okolo domčeka.

Betónový plot:  čiastočná demontáž plota, vyrovnanie, a obloženie celého plota pomocou obkladu.


Obrázky stavby (20)

Zateplenie dvojpodlažného rodinného domu
Zateplenie dvojpodlažného rodinného domu

Začiatok 21.5.2014 , koniec 20.6. 2014  Ivanka pri Dunaji, školská ulica.

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 8cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna farba.
Neskôr  montáž sokla  pomocou obkladu, vstup , schody , tepelná izolácia, lepiaca zmes. Nakoniec to bola garáž PSE 5cm lepiaca zmes, armovacia sieť pn + fasádna farba .


Obrázky stavby (16)

Kompletná rekonštrukcia interiéru rodinného domu
Kompletná rekonštrukcia interiéru rodinného domu

Začiatok 10.9.2013, koniec  10.1.2014, Bernolákovo.
Práce zahŕňali:
Demontáž stien, priečok, podláh , vyrovnanie podkladu, podrezávanie rodinného domu, debnenie, murovanie,  izolácie proti vlhkosti podlahy , muriva, murovanie
vnútorných priečok, , tepelná izolácia, armatúra, sadrové omietky, sadrokartónové steny, stropy, montáž okna, dverí.
Neskôr nasledovalo vnútorná elektroinštalácia, kanalizácia, kúrenie, betonáž poterov.
Nakoniec nasledovalo montáž dlažby na prízemí – chodby, WC, obklad kúpeľni, dlažby, vane, obývacej izby, kuchyne, jedálne, kotolne, montáž lícových tehličiek okolo vstupov, okien, schodov, kuchyne a barového pultu.


Obrázky stavby (40)

Rekonštrukcia galérie - AXA
Rekonštrukcia galérie - AXA

Začiatok 10.10.2014, koniec 17.10.2014 - Ivanka pri Dunaji , Moyzesova ulica.
Práce zahŕňali:
 Demontáž priečok, obkladu, podlahy.
Ďalej nasledovali kompletné elektrické a kúrenárské rozvody, sadrokartón, sanačná omietka, podkladový betón, izolácia proti vlhkosti, poter, drevená podlaha.
V exteriéri  - montáž vchodových dverí,  schodov pomocou palisád a zámkovej dlažby.


Obrázky stavby (19)

Rekonštrukcia štvorizbového bytu
Rekonštrukcia štvorizbového bytu

Začiatok 24.3.2014 , koniec  29.3.2014 , Rohožník
Práce zahŕňali
:
 Demontáž priečok, podlahy, obkladu. Nasledovali el. a kúr. rozvody, zamurovanie geberitu,  obmurovanie vane, zníženie stropu pomocou sadrokartónu - obývačka, kúpeľňa, WC, murovanie priečok, kúpeľni, záchodu,  montáž obkladu – kúpeľňa, záchod.
Nakoniec nasledovalo montáž dlažby - kuchyňa, chodby a špárovanie.

 


Obrázky stavby (27)

Zateplenie bungalowu
Zateplenie bungalowu

Začiatok 12.9. 2014 , koniec 2.10. 2014  Ivanka pri Dunaji, poľovníčka ulica .

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 8cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka. Nakoniec to bolo montáž dlažby na terase, steny.


Obrázky stavby (15)

Rekonštrukcia kúpeľne v rodinnom dome
Rekonštrukcia kúpeľne v rodinnom dome

Začiatok 5.4.2014, koniec 15.4.2014 - Ivanka pri Dunaji, Sládkovičova ulica.
Práce zahŕňali: Demontáž priečok, obkladu, podlahy, WC.
Ďalej nasledovali kompletné elektrické a kúrenárske rozvody, montáž  - vane, sprchový kút, obmúrovanie WC, .
Nakoniec montáž obkladu stien, záchodu, podlahy, špárovanie.


Obrázky stavby (23)

Zateplenie rodinného domu - Zálesie
Zateplenie rodinného domu - Zálesie

Začiatok 9.7. 2013 , koniec 23.7. 2013  Zálesie, lokalita Domky .

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 10cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka. Ďalej to bolo trativody, osadenie lapačov nečistôt,  výkopy + osadenie obrubníkov – následné štrk ,demontáž spevnených plôch -  dodávka + montáž zámkovej dlažby – zahrňovala terasu, chodníky, parkovisko pre automobily.
Nakoniec nasledovalo montáž sokla , tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieťka, pn + marmolit.

 


Obrázky stavby (32)

Rekonštrukcie plynových kotolni
Rekonštrukcie dvoch plynových kotolni

Rekonštrukcie dvoch plynových kotolni – novohradská , barónka 1 – pri dome úžiny č.1.

Začiatok  26.8. 2013, koniec 10. 9. 2013 Bratislava – časť Rača
Práce zahŕňali:
V exteriéri :

Likvidácia skiel – odvoz na skládku, izolovanie- Hydrobit, zamurovanie jednotlivých častí –POROTHERM, TERMOBRIK. Ďalej nasledovalo zateplenie vonkajšej časti PSE 50mm, 30mm,armovacia sieť, PN , fasádna farba, oprava vstupného schodiska.
Nakoniec nasledovali klampiarske práce- oplechovanie jednotlivých časti kotolni a jednotlivých schodíšť.

V interiéri :
Jemná štuková omietka, maľovanie konštrukcii.


Obrázky stavby (38)

Zateplenie rodinného domu - Bernolákovo
Zateplenie rodinného domu - Bernolákovo

Začiatok 30.9.2013 , koniec 6.10.2013  Bernolákovo.

Práce zahŕňali :
Konštrukcia podhľadov pomocou osb dosiek,  tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieť, pn, fasádna stierka.
Pred vstupom do domu sa realizoval prístrešok, ktorý pozostával s dreva a krytiny.


Obrázky stavby (18)

Rekonštrukcia rodinného domu - Ivanka pri Dunaji
Rekonštrukcia rodinného domu - Ivanka pri Dunaji

Začiatok 21.10.2013, koniec 30.10.2013, Hviezdoslavova ulica, Ivanka pri Dunaji
Práce zahŕňali:
Búracie práce, vyrovnanie podkladu, tepelná izolácia, penetračný náter, špalety, armovacia sieť, lepiaca zmes, fasádna farba.
Nakoniec nasledoval sokel, ktorý sa obložil pomocou keramického obkladu.


Obrázky stavby (16)

Zateplenie rodinného domu
Zateplenie rodinného domu

Začiatok 1.6. 2012 , koniec 10.6. 2012  Ivanka pri Dunaji, Zaléská ulica.

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 10cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka.
Nakoniec nasledovalo montáž sokla , tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieťka, pn + marmolit.

Vonkajšie práce – trativody, osadenie lapačov nečistôt,  výkopy + osadenie obrubníkov, dodávka + montáž zámkovej dlažby, dodávka vodomernej šachty + montáž.
Nakonec nasledovalo montáž sokla – pn + marmolit.


Obrázky stavby (24)

Zateplenie Bungalowu – pri jazere
Zateplenie Bungalowu – pri jazere

Začiatok 10.10. 2012 , koniec 20.11. 2012  Ivanka pri Dunaji, pri jazere.

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 10cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka, lamaný kameň.
Ďalej nasledovalo montáž sokla , tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieťka, lamaný kameň.
Neskor to bola osadenie obrubníkov + montáž zámkovej dlažby, obloženie jednotlivých stlpov, okien, osadenie vodomernej šachty.
Nakoniec nasledovala – elektroinštalácia, vodoinštalacia, podlahové kúrenie, betonáž poterov, sádrové omietky, obloženie kuchyne, jednotlivých kúpelni, záchoda, chodieb, montáž sadrokartónu, maľovanie, montáž krbu, kuchyne, vnútorných dverí, skrín.


Obrázky stavby (35)

Zateplenie bungalowu
Zateplenie bungalowu

Začiatok 9.5. 2012 , koniec 15.5. 2012  Bernolákovo.

Práce zahŕňali :
Konštrukcia podhľadov pomocou osb dosiek,  tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieťka, pn, fasádna stierka.
Zateplenie RD PSE 10cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka.
Nakoniec nasledovalo montáž sokla , tepelná izolácia, lepiaca zmes, armovacia sieťka, pn + marmolit.
Vnútorné práce- strojové  omietky.

 


Obrázky stavby (15)

Zateplenie rodinného domu
Zateplenie rodinného domu

Začiatok 25.10. 2012 , koniec 13.11. 2012  Ivanka pri Dunaji, ružová ulica.

Práce zahŕňali :
Zateplenie RD PSE 8cm, lepiaca zmes, rohové lišty armovacia sieťka, pn, fasádna stierka.
Ďalej nasledovalo izolácia strechy a atiky, pomocou fatrafolu, montáž okapných plechov, parapetov, osadenie obrubníkov + položenie zámkovej dlažby.
Neskôr nasledovala rekonštrukcia terasy – tepelná izolácia ISOVER, parozábrana, osb dosky, styrodur lepiaca zmes, armovacia sieťka, pn, fasádna stierka, montáž záhradného domčeka YTONG 12,5 – tepelná izolácia , lepiaca zmes, armovacia sieťka, obloženie z lícových tehličiek. Ďalej nasledovala rekonštrukcia betonových schodov , poter , obloženie celej terasy z lícových tehličiek, vrátane stĺpov, schodov do pivnice, sokla a jednotlivých okien.
Nakoniec nasledovala montáž keramickej dlažby na terase, samotné sparovanie.Obrázky stavby (21)

Rekonštrukcia rodinného domu – podkrovie

Začiatok 13.3. 2012 , koniec 17.4. 2012  Bernolákovo.
Práce zahŕňali :

Vymurovanie obvodového muriva YTONG 37,5 , armatúra, vonkajšie debnenie, tepelná izolácia, debnenie venca a následná betonáž.
Ďalej to bolo murovanie jednotlivých štítov, keramické obvodové preklady nad okná, oceľová konštrukcia. Vo vnútri to boli dvojramenné betónové schody s podestou, strop PRAMAC nad schodami.
Nakoniec nasledovalo dodávka krovu + montáž, klampiarske práce.


Obrázky stavby (9)

Rekonštrukcia rodinného domu - vnútorné omietky 150m2

Začiatok 24.2.2012, koniec 27.2.2012, ružová ulica, Ivanka pri Dunaji
Práce zahŕňali:
Búracie práce, vyrovnanie podkladu, penetračný náter, špalety okolo okien, armovacia sieť, lepiaca zmes,  nakoniec štuková omietka.

Rekonštrukcia pozostávala:
2x chodba, 2x izba, kuchyňa s komorou, kúpeľňa, WC – dokopy 150m2


Obrázky stavby (22)

Zateplenie rodinného domu – vonkajšie úpravy

Začiatok 26.9.2011, koniec 17.10.2011

Práce zahŕňali :
Zateplenie PSE hr.15cm – dom komplet + fasáda, zateplenie PSE hr. 8cm – garáž komplet + fasáda,  ďalej sokel - styrodur hr.13cm, lep. sieť, hmoždiny,  montáž  parkových obrubníkov  - výkopy, osadenie, štrk, cement,  nopová fólia , pokladka zámkovej dlažby -  výkopy, štr. lôžko, zhutnutie.                                         

Ďalej to bolo z vonkajších prác obloženie vchodového priestoru a terasy, sokla z lícových tehál, dokončenie plotu so štiepaných tvárnic – ABW, výstavba plotu s DT 20, výstavba panelového betónového plotu, montáž krovu, nakoniec vyrovnanie pozemku pomocou ornice.      


Obrázky stavby (66)

Fasáda rodinného domu – Ivanka pri Dunaji , lokalita B 8

Začiatok 16.9.2011 , koniec 17.9.2011

Práce zahŕňali :

Lepiaca zmes, armovacia sieť, penetračný náter, fasádna stierka.


Obrázky stavby (16)

Zateplenie rodinného domu

Začiatok 10.5.2010 , koniec 25.5.2010  Komenského ulica, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :

Zateplenie PSE hr.8cm, hmoždiny, lepiaca zmes, armovacia sieť, penetračný náter, fasádna stierka.
Ďalej to bolo zámková dlažba – výkopy, štrkové lôžko, zhutnenie, položenie dlažby, sparovanie.
Nakoniec výstavba betónového plotu s DT 20, armovacia sieť, lepiaca zmes, penetračný náter, fasádna stierka, montáž plotových striešok .


Obrázky stavby (31)

Fasáda rodinného domu

Začiatok 5.5.2010 , koniec 7.5.2010  pri jazere, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :

Armovacie sieť, lepiaca zmes, penetračný náter, fasádna stierka.


Obrázky stavby (8)

Rekonštrukcia zubnej ambulancie

Začiatok  19.4. 2010, koniec 14. 5. 2010.Práce zahrnali:
Vonkajšie práce
- prístavba, rekonštrukcia miestnosti – vrátane nových základov, izolácie, vymurovanie. Ďalej práca zahŕňala kompletnú demontáž strechy, nový strop PREMAC (nosníky , vložky 20, armovanie venca, debnenie) a následná betonáž stropu.
Neskôr sa spravil krov (kontralaty, strešné laty, fólia), následovala pokládka krytiny a montáž klampiarských prác (rýny, zvody, žlaby, kolena, kotlik).
Ďalej nasledovalo zateplenie (hr. 10cm polystyrénom, lepiaca zmes, armovacia siet, hmoždinky, zateplenie sokla ).
Vnútorné práce
 – betonáž poteru (polystyrén, fólia, kari sieť), omietky, sadrokartónové kazetové stropy, obklady záchodov, pokládka dlažby, maľovanie.
Nakoniec nasledovala fasadna stierka, zateplenie podkrovia, parkovisko pre automobily (osadenie cestných obrubníkov, betónová drť, jemný štrk) a nakoniec pokladka samotnej zámkovej dlažby.


Obrázky stavby (18)

Zateplenie rodinného domu

Začiatok 30.3.2010 , koniec 6.4.2010  ružová ulica, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :
Zateplenie PSE hr.10cm, hmoždiny, lepiaca zmes, armovacia sieť, lešenie, fasádna stierka.


Obrázky stavby (21)

Rekonštrukcia zmrzliny – Bernolákovo

Začiatok 10.5.2010 , koniec 13.5.2010  Bernolákovo

Práce zahŕňali :
Montáž OSB dosiek, PSE  hr. 5cm, hmoždiny, lepiaca zmes, armovacia sieť , fasádna stierka.


Obrázky stavby (11)

Rekonštruckia zmrzliny - Ivanka pri Dunaji

Začiatok 14.3.2011 a koniec 18.3.2011
Práce zahŕňali:
Fasáda, OSB dosky, polystyrén, lepiaca zmes, armovacia sieť , fasádna stierka, nakoniec montáž dlažby a spárovanie.


Obrázky stavby (13)

Rekonštrukcia bytového jadra

Začiatok  10.01.2011, koniec 17.01.2011- Ivanka pri Dunaji.
Vykonané práce
: Demontáž priečok, podlahy, obkladu. Nasledovali el. a kúr. rozvody, zamúrovanie geberitu, zníženie stropu pomocou sádrokartónu, múrovanie priečok, kúpelní, lepiaca zmes, obklad sprchového kútu.
Nakoniec montáž dlažby - kuchyňa, chodba, špárovanie, komepletné malovanie kuchyne a chodby.


Obrázky stavby (18)

Rekonštrukcia bytového jadra

Začiatok 10.01.2011, koniec 17.01.2011 - Ivanka pri Dunaji.
Práce zahŕňali: Demontáž priečok, obkladu, podlahy.
Ďalej nasledovali kompletné elektrické a kúrenárské rozvody, montáž priečky - sprchový kút, obmúrovanie geberitu, poter celej kúpelne.
Nakoniec montáž obkladu stien, záchodu, podlahy, špárovanie.


Obrázky stavby (12)

Rekonštrukcia kúpelne

Začiatok 2.4 2010, koniec 15.4.2010. Ivanka pri Dunaji
Práce zahŕňali:

Kompletná rekonštrukcia kúpeľne v rodinnom dome– búranie, izolovanie, betonáž, nové kúrenie, položenie dlažby, stien.


Obrázky stavby (7)

Rekonštrukcia rodinného domu

Začiatok 2.3 2010, koniec 12.3.2010
Vykonané práce
:
Rekonštrukcia plotov, domu a fasády.


Obrázky stavby (8)

© MR-STAVsk 2024