MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Kategórie
Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Kategória: Prístrešky, altánky,bazény

Zahradný domček

Začiatok 10.5. 2016 , koniec 9.3. 2017 Zálesie
Práce zahŕňali :
2016

Výkopy, štrkové lôžko, betonáž  zakladových pásov, výstuž, betonáž dosky.Ďalej nasledovalo murovanie  obvodu,priečok, dodávka krovu, hobľovanie, tatranský profil, strešná krytina, klampiarské práce.
2017
Zateplenie domčeka – pomocou polystyrenu, armovacia siet,lepiaca zmes, PN,fasadna farba.V interíeri- hydroizolácia, betonový poter, zateplenie strechy, omietky.

Záhradný domček
Výstavba bazenu, zahradný domček

Začiatok 1.5.2016 , koniec 10.10.2016, Ivanka pri dunaji, ulica Na výslni.
Práce zahŕňali :

Bazén:
Výkopy, geotextilia, štrk , ocelová výstuž,príprava pre vírivku, osadenie, betonáž bazéna , šachty,debnenie, armovanie, betonáž chodníkov.


Záhradný domček:
Výkopy, strkové ložko,kanalizácia, voda, elektrika,betonáž dosky, murovanie YTONG 200mm,omietky ,sadrokarton, malovanie, vonkajsia fasáda.


Vyvýšené záhony- kvetináče pre sezónne aj trvalé rastliny:
výkopy, strkové ložko, armovacia výstuž, debnenie, betonáž, obloženie obkladom.

1
Obrázky stavby (24)

Záhradný prístresok
1

Začiatok  8.7. 2016 , koniec 15.7. 2016, Ružová ulica, Ivanka pri Dunaji

Prace zahŕňali :
Odstránenie terénu, štrkové lôžko, osadenie záhradných obrubníkov, montáž zámkovej dlažby,sparovanie. Ďalej nasledovalo výkop základu, betonáž,murovanie plotu, betonový veniec. Nakoniec to bola montáž pomúrnic, stĺpov, hranolov,hoblovanie, krytiny a klampiarskych prác.

 


Obrázky stavby (4)

Výstavba bazénu
Výstavba bazénu

Začiatok 12.5.2015 , koniec 20.5.2015, Ivanka pri dunaji, ulica Na výslni.
Práce zahŕňali :

Výkopy, geotextilia, štrk , ocelová výstuž, osadenie, betonáž bazéna , šachty, chodníky.


Obrázky stavby (12)

Záhradný altánok
Záhradný altánok

Začiatok 5.6. 2013 , koniec 15.6. 2013. Ivanka pri Dunaji.
Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž  jednotlivých pätiek, osadenie obrubníkov, podklad pre zámkovú dlažbu, samotné položenie +sparovanie. Nakonec následovala dodávka krovu, hobľovanie, tatranský profil, strešná krytina, klampiarské práce.

 


Obrázky stavby (13)

Výstavba záhradného altánku
Výstavba záhradného altánku

Začiatok 10.7. 2012 , koniec 8.8. 2012. Ivanka pri Dunaji.
Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž  jednotlivých pätiek, osadenie obrubníkov, podklad pre zámkovú dlažbu, samotné položenie +sparovanie. Nakonec následovala dodávka krovu, hobľovanie, tatranský profil, strešná krytina, klampiarské práce.

 


Obrázky stavby (10)

Prístrešok pre automobil - LEXAN

Začiatok  18.7. 2011 , koniec 22.7. 2011, Ružová ulica, Ivanka pri Dunaji

Prace zahŕňali :
Odstránenie starej časti garáže, odvoz na skládku, výkop základu, betonáž, murovanie, veniec. Ďalej to bola montáž pomúrnic, stĺpov, hranolov, lexanu a klampiarskych prác. Nakoniec nasledovalo hobľovanie ,odstránenie starej omietky, nová elektroinštalácia + nová omietka.


Obrázky stavby (16)

Prístrešok pre automobily

Začiatok  21.6. 2011 , koniec 8.7. 2011, Bernolákovská ulica, Ivanka pri Dunaji

Prace zahŕňali :
Odstránenie starej dlažby, výkop základu, betonáž, murovanie s DT 20 , MT 12. Ďalej to boli výkopy, osadzovanie parkových obrubníkov, montáž zámkovej dlažby. Nakoniec nasledovala dodávka + montáž krovu – tatranský profil, hobľovanie, strešná fólia, strešné laty , krytina Bramac, klampiarske práce.


Obrázky stavby (27)

Krby

Obrázky stavby (6)

Výstavba zahradného domčeka

Začiatok 10.5. 2016 , koniec 9.3. 2017 Zálesie
Práce zahŕňali :
2016

Výkopy, štrkové lôžko, betonáž  zakladových pásov, výstuž, betonáž dosky.Ďalej nasledovalo murovanie  obvodu,priečok, dodávka krovu, hobľovanie, tatranský profil, strešná krytina, klampiarské práce.
2017
Zateplenie domčeka – pomocou polystyrenu, armovacia siet,lepiaca zmes, PN,fasadna farba.V interíeri- hydroizolácia, betonový poter, zateplenie strechy, omietky.

© MR-STAVsk 2024