MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Kategórie
Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Kategória: Výstavba plotov

Výstavba plotu s betnonoých tvárnic - Premac

Začiatok 13.32017 , koniec 24.3.2017  Zálesie,cintorínska ulica

Práce zahŕňali :
Výkopy,štrkové ložko, betonáž, izolácie proti vlhkosti, výstuž, murovanie jednotlivých poli, osadzovanie  elektrickej skrine , nakoniec montáž plotových striešok.

Výstavba plotu s betonových tvárnic - Premac
Obrázky stavby ()

Výstavba plotu s debniacich tvárnic

Práce zahŕňali : Začiatok 14.5.2017  , koniec 20.5.2017 Bernolákovo – stredná ulica

Demontáž starého plota,výkopy, betonáž, izolácie proti vlhkosti, výstuž, murovanie s DT 20 a MT 12, nakoniec montáž plotových striešok.

Výstavba plotu s debniacich tvárnic
Obrázky stavby ()

Výstavba pletivového plotu
1

Začiatok 10.4.2016 , koniec 19.4.2016, Zálesie.
Pletivový plot:

Demontáž starého plotu ,výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, osadenie stĺpikov, betónový veniec, montáž pletiva, vyrovnanie terénu, odvoz odpadu.

Betónový plot:
Demontáž starého plotu ,výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, murovanie stlpov, jednotlivých polí, osadenie plotových striešok.


Obrázky stavby (6)

Výstavba - Panelový plot
1

Začiatok 5.3.2016 , koniec 11.3.2016, Ivanka pri Dunaji , Sládkovičová ulica.

Práce zahŕňali:

Demontáž starého plota, výkopy, štrkové lôžko, betonáž stĺpov, osadenie jednotlivého panelového pola.Obrázky stavby (4)

Výstavba panelového,pletivového plotu
Výstavba panelového,pletivového plotu

Práca pozostávala s oplotenia pozemku rodinného domu, terasy.

Začiatok 13.6.2014 , koniec 16.8.2014, Ivanka pri Dunaji , cintorínska ulica.
Panelový plot:

Výkopy, štrkové lôžko, betonáž stĺpov, osadenie jednotlivého panelového pola.

Pletivový plot:
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, osadenie stĺpikov, montáž pletiva.

Montáž vonkajšej terasy :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, výstuž, kari sieť, debnenie, samotná betonáž terasy.

Plot s DT:
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, výstuž, stĺpové tvárnice, montáž tehličiek.Obrázky stavby (28)

Výstavba plotu s debniacich tvárnic
Výstavba plotu s debniacich tvárnic

Začiatok 1.6. 2012 , koniec 6.6. 2012. Ivanka pri Dunaji, zaleská ulica.

Práce zahŕňali :
Demontáž starého plotu, výkopy, štrkové lôžko, el. príprava,  betonáž základových pásov, armatúra, 1 rad DT 20, hydroizolácia, murovanie jednotlivých stĺpov a polí,  neskôr to bola montáž plotových striešok spojená so strojovou štukovou omietkou, pn+ fasádna stierka.


Obrázky stavby (11)

Výstavba plotu štiepaný kameň ABW
Výstavba plotu štiepaný kameň ABW

Začiatok 11.5. 2012 , koniec 19.5. 2012. Zálesie, pri cintoríne.

Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, el. príprava,  betonáž základových pásov, armatúra, 1 rad DT 20, hydroizolácia, murovanie jednotlivých stĺpov a polí, osadenie plastových stĺpikov a vzpier,  neskôr to bola montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (19)

Rekonštrukcia plotu
Rekonštrukcia plotu

Začiatok 13.3. 2012 , koniec 17.4. 2012  Vrakuňa.
Práce zahŕňali :

Vyrovnanie jednotlivých polí pomocou lepiacej zmesi, osadenie rohových líšt. Nakoniec montáž štukovej omietky + namaľovanie jednotlivých polí.


Obrázky stavby (12)

Výstavba plotu s debniacich tvárnic

Začiatok 2.8.2011  , koniec 12.8.2011, Zálesie

Práce zahŕňali :
Výkopy, betonáž, izolácie proti vlhkosti, výstuž, murovanie s DT 20 a MT 12, omietky a nakoniec montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (8)

Výstavba plotu so štiepaných tvárnic – ABW

Začiatok 22.9.2011 , koniec 23.9.2011 , Ivanka pri Dunaji , lokalita B 8.

Práce zahŕňali :
Výkopy, betonáž, izolácie proti vlhkosti, výstuž, murovanie.


Obrázky stavby (11)

Výstavba betónového plotu

Začiatok 20.3.2010 , koniec 25.3.2010  matičná, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž, izolácia proti vlhkosti muriva, murovanie s DT 20 a MT 12, montáž sklobetónu, omietnutie,  montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (16)

Výstavba plotu so štiepaných tvárnic – ABW

Začiatok 28.10.2011 , koniec 4.11.2011 Okružná, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :
Výkopy, betonáž, izolácie proti vlhkosti, výstuž, murovanie, osadzovanie  elektrickej skrine, plynovej, schránky , nakoniec montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (8)

Výstavba panelového betónového plotu

Začiatok 13.6.2010 , koniec 14.6.2010  lokalita B 8, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž stĺpov, osadenie jednotlivého panelového pola.


Obrázky stavby (13)

Výstavba železobetónového plotu

Začiatok 24.3.2010 , koniec 10.4.2010  pri kríži, Zálesie.

Práce zahŕňali :
Výkopy základových pásov, štrkové lôžko, armovacie koše, betonáž, DT 30, DT 20, izolácia proti vlhkosti muriva, murovanie jednotlivých polí, nakoniec montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (20)

Výstavba betónového plotu

Začiatok 1.6.2010 , koniec 3.6.2010  bernolákovská, Ivanka pri Dunaji.

Práce zahŕňali :
Výkopy, štrkové lôžko, betonáž, izolácia proti vlhkosti muriva, murovanie s DT 20 a MT 12, montáž plotových striešok.


Obrázky stavby (7)

Výstavba garáži

Začiatok 14.3.2011 a koniec 18.3.2011  - Zálesie.
Práce zahŕňali:

výkopy, betónovanie základových pásov, múrovanie, montáž krovu a nakoniec montáž zámkovej dlažby a obrubníkov.


Obrázky stavby (14)

© MR-STAVsk 2024