MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Fotky z naších stavebných prác u rozdelene v týchto ponukách:

Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Fotoalbum 1

Začiatok 10.4.2016 , koniec 19.4.2016, Zálesie.
Pletivový plot:

Demontáž starého plotu ,výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, osadenie stĺpikov, betónový veniec, montáž pletiva, vyrovnanie terénu, odvoz odpadu.

Betónový plot:
Demontáž starého plotu ,výkopy, štrkové lôžko, betonáž základu, DT 20, murovanie stlpov, jednotlivých polí, osadenie plotových striešok.

© MR-STAVsk 2024